อสม. สู้โควิด 19 #17 25/05/2020

1
1925/05/2020 Performance Report of Village Health Volunteers (VHV) home doctors in surveillance to prevent the spread of the coronary virus infection 2019 (COVID-19) of VHV in the area of ​​Mueang Buri Ram District, in 19 sub-districts, 323 villages, 18 communities by There are activities to screen people at risk. Put the Buriram Healthy sticker on your ID card for people over 15 years in the community. As a mark of the aseptic, Covid 19 visits the detainee for 14 days, gives the quarantine certificate for 14 days, and basic health services. Give away mask Providing survival bags for the underprivileged, the elderly, the disabled, the bedridden patients And surveillance to prevent dengue fever Rabies in the community
#Corona virus #Covid-19 # Village health volunteers #SorCor. #Corona virus 2019 #Covid Warrior #Dengue #Rabies

25/05/2563 รายงานการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมอประจำบ้าน ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อสม.ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 19 ตำบล 323 หมู่บ้าน 18 ชุมชน โดยมีกิจกรรมคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง ติดสติ๊กเกอร์ Buriram Healthy ในบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชน 15 ปีขึ้นไปในชุมชน เพื่อเป็นเครื่องหมายของผู้ปลอดเชื้อโควิด 19 ออกเยี่ยมผู้ถูกกักกัน 14 วัน มอบหนังสือรับรองผู้ถูกกักกันครบ 14 วัน และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แจกหน้ากากอนามัย มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน
#ไวรัสโคโรนา #COVID-19 #อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน #อสม. #corona virus 2019 #นักรบโควิด #ไข้เลือดออก #โรคพิษสุนัขบ้า

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/tin-hot/

1 COMMENT

  1. อสม.สู้ๆๆเป็นกำลังใจให้ค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here