1. Lễ Kathina chùa Pothiwong ngày 27-10-2019 (29-9, Kỷ Hợi); Phật lịch 2563

0
12Lễ Kathina chùa Pothiwong (21/2 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM, VN) được phát tâm thực hiện bởi gia đình thí chủ HENG SAVANNA THI ĐA cùng các con.

– Phần 1: Khai Kinh Tam Bảo và sư Thương thuyết pháp đề tài Ý nghĩa dâng y Kathina….

– Về Pháp: “Pháp là thiết thực hiện tại, … không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu? (1).
“Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các Ngươi và Ta nghĩ: “Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật?”. Và này các Tỷ-kheo, nếu các Ngươi là những người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những người thừa tự Pháp, thì không những các Ngươi trở thành những người mà người ta nói: “Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự Pháp”, mà cả Ta cũng trở thành người mà người ta nói: “Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự Pháp”
Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật” (2).
“Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết giảng chánh pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, văn cú vẹn toàn. Hãy nêu rõ đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nếu không được nghe chánh pháp sẽ bị nguy hại. Nếu được nghe, sẽ thâm hiểu chánh pháp”.
“Này các Tỷ-kheo, hãy đi cùng khắp vì hạnh phúc cho đại chúng, vì an lạc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho loài Người, loài Trời. Chớ có đi hai người cùng một chỗ” (3).
……
Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi” (4).

Thực hiện: Ths Nguyễn Ngọc Hùng (Kusalapacchā). Sài Gòn, ngày 28-10-2019, 1g49 pm (GMT + 7).

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here