Chùa Mẹ Nam Hải – Quan Âm Phật Đài tại Bạc Liêu

9
15❔ What about this video: Mẹ Nam Hải – Quan Âm Phật Đài tại Bạc Liêu

🏠 Please SUBSCRIBE my channel: 👉
💐 Thank you for watching my videos 💚

=================================================

► DONATE ủng hộ cho Lâm Gia Trinh tiếp tục chia sẻ qua Paypal: tracylam1910@gmail.com

================================================

👀 View more videos: 👉
📞 My phone & Facebook:
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not copy video clips in any form)

—————————————————————————————————
Creator:
► LÂM GIA TRINH
►Website:
►Facebook:
►Email: dnlamgiatrinh@gmail.com

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

9 COMMENTS

 1. +Toi da den day vao nam 2016, Chinh la nam co' khi hau NONG……Nhat trong cac nam.! That su khong may man cho Toi, Chang co' gi VUI, Nhin chung quanh, moi nguoi nhu BI CAI NONG….THIEU DOT,.!

 2. Chùa mẹ nam hải đẹp quá, cám ơn đã chia sẽ, chúc 2 bạn mạnh khỏe & bình an. A di đà phật.

 3. Mình đã đến tham quan mẹ Nam Hải ngày 18/01/2019 và đã trở về Ý ngày 15/02/2019 sau 2 tháng 20 tại Quê Hương Bạc Liêu.

 4. Nam Mô Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏

  🙏🙏🙏 Chú Đại Bi (gồm 84 câu là 84 danh hiệu phật)
  🙏🙏🙏

  Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.

  Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.

  Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát.

  Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

  1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

  2. Nam mô a rị da.

  3. Bà lô yết đế thước bát ra da.

  4. Bồ Đề tát đỏa bà da.

  5. Ma ha tát đỏa bà da.

  6. Ma ha ca lô ni ca da.

  7. Án.

  8. Tát bàn ra phạt duệ.

  9. Số đát na đát tỏa.

  10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.

  11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

  12. Nam mô na ra cẩn trì.

  13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.

  14. Tát bà a tha đậu du bằng.

  15. A thệ dựng.

  16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).

  17. Na ma bà dà.

  18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.

  19. Án, A bà lô hê.

  20. Lô ca đế.

  21. Ca ra đế.

  22. Di hê rị.

  23. Ma ha bồ đề tát đỏa.

  24. Tát bà tát bà.

  25. Ma ra ma ra.

  26. Ma hê ma hê rị đà dựng.

  27. Cu lô cu lô yết mông.

  28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.

  29. Ma ha phạt xà da đế.

  30. Đà ra đà ra.

  31. Địa rị ni.

  32. Thất Phật ra da.

  33. Giá ra giá ra.

  34. Mạ mạ phạt ma ra.

  35. Mục đế lệ.

  36. Y hê di hê.

  37. Thất na thất na.

  38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.

  39. Phạt sa phạt sâm.

  40. Phật ra xá da.

  41. Hô lô hô lô ma ra.

  42. Hô lô hô lô hê rị.

  43. Ta ra ta ra.

  44. Tất rị tất rị.

  45. Tô rô tô rô.

  46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ.

  47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.

  48. Di đế rị dạ.

  49. Na ra cẩn trì.

  50. Địa rị sắc ni na.

  51. Ba dạ ma na.

  52. Ta bà ha.

  53. Tất đà dạ.

  54. Ta bà ha.

  55. Ma ha tất đà dạ.

  56. Ta bà ha.

  57. Tất đà du nghệ.

  58. Thất bàn ra dạ.

  59. Ta bà ha.

  60. Na ra cẩn trì.

  61. Ta bà ha.

  62. Ma ra na ra .

  63. Ta bà ha.

  64. Tất ra tăng a mục khê da.

  65. Ta bà ha.

  66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.

  67. Ta bà ha.

  68. Giả kiết ra a tất đà dạ.

  69. Ta bà ha.

  70. Ba đà ma kiết tất đà dạ.

  71. Ta bà ha.

  72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.

  73. Ta bà ha.

  74. Ma bà rị thắng yết ra dạ.

  75. Ta bà ha.

  76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

  77. Nam mô a rị da.

  78. Bà lô kiết đế.

  79. Thước bàn ra dạ.

  80. Ta bà ha.

  81. Án, Tất điện đô.

  82. Mạn đà ra.

  83. Bạt đà gia.

  84. Ta bà ha.

  Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.

  Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.

  Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.

  Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

  Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

  Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here