Chùa Pothiwong ngày 25-1-2020 (Mùng 1 tết Canh Tý), Phật Lịch 2563.

0
11Phật giáo Nguyên thủy-Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer.

Kênh Phản Ánh Hiện Thực Sinh Động, Đời Sống Tâm Linh, Văn Hóa Cộng Đồng, Quần Chúng, Tín Đồ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam.

– Ký sự CLIP ảnh ngày 25-1-2020 (Mùng 1 tết Canh Tý), Phật Lịch 2563, chùa Pothiwong (số 21/2 Bùi Thế Mỹ, P.10, Quận Tân Bình, TP.HCM, VN).

Xin lưu ý: Ảnh mang tính tham khảo, minh họa bài viết, chỉ “Phản Ánh Hiện Thực Sinh Động, Không Bình Luận Sự Vật, Hiện Tượng” (nếu có ai đó bình luận phải tự chịu, tác giả kg chịu trách nhiệm). Ảnh chọn lọc đối tượng nhằm tránh nói lời khó nghe, chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo và Dân tộc. Ảnh, bài viết không dành cho ngoại đạo, người cần trang bị thêm hiểu biết về Phật học.

“Phước thiện phát sanh từ việc lễ bái, cúng dường Tam Bảo, cung kính, phục vụ và hùn phước… con xin hồi hướng phần phước trong sạch này đến cha mẹ nhiều đời, ông bà nội ngoại, cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc còn hiện tại hay đã quá vãng, Thầy Tổ, Sư Thiện Nhứt, Cô Tu Nữ Quang Nhị, bạn bè: nhóm Thắm tình bạn đạo, Lưu Thị Ngọc Dung, Lê Thị Kiều Hạnh ở Úc, Lương Minh Hương ở Mỹ (Lisa Image); Ngọc Khanh, Ngọc Hiền, Thanh Trúc, Chung Thiện Hùng, Vi Nhật Mai, Chung Cát Huy, Chung Khánh Linh (đặc biệt là bạn Võ Thị Phượng sn 1964=Lê Thị Bích Phượng sn 1965 đã quá vãng), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Trung Ái, Nguyễn Ngọc Trung Chinh, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, Quý Thầy Cô đồng nghiệp, những học sinh Trường THCS Chi Lăng. Phật tử trong và ngoài nước, các chiến sĩ trận vong vì Đạo pháp và Dân tộc, chư Thiên hộ pháp, các chúng sanh trong 4 cảnh khổ và 10 phương pháp giới chúng sanh cùng đồng đều cả thảy. Xin Chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo của đại lễ dâng y mà con đã trong sạch làm trong ngày hôm nay. Mong cho tất cả đều được sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh, được sự tấn hoá, sự lợi ích, sự bình an lâu dài.
Nguyện cho phước thiện bố thí cúng dường… với thiện tâm trong sạch hợp trí tuệ đến ngôi Tăng Bảo cao quí trong sáng hôm nay, tôi kính xin chia phần phước này đến tất cả chúng sanh quanh khu vực tôi đang sống, những ngạ quỉ xung quanh đây, mong các vị hoan hỉ với phần phước thiện này như chính mình làm, để tái sanh ở cảnh giới an lành.
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
“Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh tật, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ; đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ; đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc” (1).
HỒI HƯỚNG CHIA PHƯỚC.
– Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc – trầm luân.
– Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.
Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn.
– Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;
Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất cả sanh linh. 🌿
-Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều cả thảy. 🌿
BUDDHA SASANAM CIRAM TITTHATU
NGUYỆN CHO PHẬT PHÁP TRƯỜNG TỒN
Sādhu Sādhu Sādhu!!!

Tài liệu Tham khảo

1. Theravada, Phật giáo Nguyên thủy, Kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy, Kinh Từ Bi Nguyện – Pali METTAPHARANAM, Nxb Tôn giáo 2015, tr 17.

Thực hiện: Ths Nguyễn Ngọc Hùng (Kusalapacchā). Sài Gòn, ngày 30-1-2020, 8g57 pm (GMT + 7).

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here