Chùa Từ Quang ( Chùa Đá Trắng ) xã An Dân huyện Tuy An tỉnh Phú Yên

0
13🛑🌿🔥HOA LỤC ĐỘ🔥🌿🛑

🏵️
Hoa Lục Độ nở trên đường Bồ Tát..
Kết tinh hoa vạn hạnh cứu muôn loài..
Dong thuyền từ trên vạn lý trùng khơi..
Đưa tất cả chúng sanh về Bờ Giác..!
🏵️
Hoa Lục Độ, trên thượng cầu Phật đạo..
Mang hạnh nguyền, dưới hạ hóa chúng sinh..
Càng giác tha, càng tự độ chính mình..
Hai công hạnh, duyên tròn đầy viên mãn..!
🏵️
Bố thí độ, không còn người nhận người cho, mới là bố thí…
Trì giới độ, nhiếp luật nghi, thiện pháp, nhiêu ích hữu tình…
Nhẫn nhục độ, lửa càng nung, vàng càng sáng lung linh…
Ba độ tựu, chuyển thành sen ba cánh…!
🏵️
Ba độ nữa, thành lục độ vạn hạnh…
Tinh tấn đi, không còn đích sau cùng…
Thiền định chuyên, không còn điểm mông lung…
Trí tuệ chiếu khắp ba ngàn thế giới..!
🏵️
Hoa Lục Độ kết đài sen sáu nẻo…
Ngát hương thơm, tỏa diệu lý ba đường…
Phủ đức từ, ban pháp nhủ thanh lương…
Chúng sanh vô số lượng đều bạn lữ…!
🏵️
Hoa Lục Độ gắn châu thân kỳ tú…
Trụ tâm như, tròn thể tánh châu viên…
Ta bước đi trong diệu hữu vô biên..
Reo tiếng hát vô ưu Bồ Tát đạo…!!!
🏵️

Tg: Mặc Giang

🏵️🙏🙏🙏🏵️
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 0
Nguyện đem công đức này hồi hướng về:
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,
Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.
Mong hoa Đàm lại nở giữa mùa xuân,
Nguyện cây Giác trổ hoa đầu tháng hạ. O
Tái hiện đạo tràng Pháp Hoa, Bát-nhã,
Dựng nên pháp hội Phương Đẳng, A-hàm.
Vẻ vang dòng họ Thế Tôn,
Rạng rỡ tông môn Ca-diếp.
Nghìn thu vàng son Tổ nghiệp,
Muôn thuở rạng rỡ tông phong. O
Tăng ni, đạo lực thậm thâm,
Phật tử, tín tâm kiên cố.
Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,
Cầu đất nước hòa bình, hưng thịnh.
Năm châu an định, bốn biển thanh bình,
Tình với vô tình đều thành Phật đạo. O
(Đại chúng cùng niệm)
Nam-mô Thâp Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá)
_((.))_ _((^))_ _((.))_
_((卍))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _((卍))_

_((卍))_Nam Mô Tây Phương Cực Lạc
Thế Giới Đại Từ Đại Bi
Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật _((卍))_

_((卍))_Nam Mô A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_Nam Mô A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
_((卍))_A Di Đà Phật _((卍))_
( Diêu Âm Thiên Nguyện )

🏵️🌿🙏NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🌿🏵️

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here