clip ngày 13-10-2019 (15-9, Kỷ Hợi), Phật lịch 2563, mãn mùa An Cư tại chùa Pothiwong

0
15Ảnh chư Phật tử đặt bát nhân ngày kết thúc An Cư Mùa Mưa.

“Hạnh trì bình khất thực là nếp sống đặc thù trong đạo Phật, đã có từ thời đức Bổn sư sinh tiền. Hình thức trì bình thất thực được truyền thừa đến nay, trước nhằm nuôi thân tứ đại sau duy trì truyền thống từ thời đạo Phật hình thành, đồng thời gieo duyên lành Chánh pháp đến các tín đồ có nhân duyên.
Đây chính là Pháp môn tu tập thứ 4 trong 13 pháp đầu đà mà chư Tăng chọn hành trì mỗi ngày.(1) “Đầu đà là phương pháp hành đạo cho chư Tỳ khưu Tăng, là một lối tu tích cực…”.(2) Khất thực là thọ nhận thức ăn vào buổi sáng, thấy chỉ tay là ăn được nên có thể đi sớm hơn 7g, (khoảng từ 7g – 12g). Vật dụng thọ nhận là thức ăn, thức uống nuôi mạng sống trong ngày hôm đó. Tuyệt đối không nhận tài chánh. Lộ trình hành khất nên mỗi ngày đi một hướng, không nên đi lại con đường đó ngày hôm sau nhằm tạo điều thuận lợi cho mọi chúng sanh có cơ hội cúng dường, hóa duyên dù giới luật không cấm. Nếu đường xá, phương tiện không thuận lợi, độc đạo vẫn đi thì cũng không phạm điều gì chỉ hạn chế là quần chúng, tín đồ nếu muốn cúng dường phải tìm nơi chư tăng đi qua mà thôi. Không phân biệt giàu nghèo. Lúc đi không nói chuyện, đi trong chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn, không biểu lộ cử chỉ nào bắt buộc quần chúng tín đồ cúng dường mà tùy thuộc sự hoan hỷ cúng dường của họ. Mỗi nhà đều đứng lại rải lòng từ đôi ba phút, có cúng dường thì thọ nhận không cứ thế mà đi. “Không nên đi vô, ra lật đật, không nên đứng xa hoặc gần thí chủ lắm. Không nên quay mình lật đật, xem chủ nhà họ thí cơm hay không, nếu họ thôi làm việc và đứng dậy, bưng thao cơm, hoặc mời thì hiểu rằng, họ chịu dâng, nên đứng chờ; nếu họ để cơm thì phải dùng tay trái đỡ y, tay mặt bợ bát đưa ra và dỡ nắp bát bằng tay trái và bợ bát luôn. Không nên xem mặt thí chủ, chỉ phải biết họ chịu dâng cúng không! Nếu họ cầm thao cơm, hoặc và cơm, họ mời mình đứng lại, thì rõ họ chịu dâng. Nếu bỏ bát rồi thì đậy bát lại, bỏ y xuống quay mình đi cho tề chỉnh, giữ theo 75 điều “ưng học pháp”.(3) “Nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkaṭa (tác ác)” (3a).
Thấy thực phẩm vừa đủ cho bữa ngọ thì tìm nơi thanh vắng, gốc cây hoặc trú xứ để thọ trai. Trong kinh Tương Ưng, tập 3, trang 117, phần 18 có đoạn đức Thế Tôn nói: “-Này các Tỷ kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Đây là một lời nguyền rủa trong đời, này các Tỷ kheo, khi nói: “Ông, kẻ khất thực với bát trên tay, Ông đi chỗ này, chỗ kia và đấy là nghề sinh sống” (4a).

Thực hiện: Ths Nguyễn Ngọc Hùng, Sài Gòn ngày 13-10-2019 4g37 pm (GMT+7).

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here