Ngày 22-2-2020, lễ đặt bát mặc định tháng 2 lần (14, 29 âm lịch/tháng) tại chùa Pothiwong.

0
14Phật giáo Nguyên thủy-Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer.

Nhật ký ngày 22-2-2020 (29-1, Canh Tý), Phật lịch 2563, lễ đặt bát mặc định tháng 2 lần (14, 29 âm lịch/tháng) tại chùa Pothiwong (số 21/2 Bùi Thế Mỹ, P.10, Quận Tân Bình, TP.HCM, VN).

– Clip Full toàn cảnh (

– “Phước thiện phát sanh từ việc lễ bái, cúng dường Tam Bảo, cung kính, phục vụ và hùn phước…Kính dâng Thầy Tổ, Mẹ Cha Kính tri ân quý Phật tử gần xa. Chúng con thành tâm hồi hướng đến những ân nhân còn hiện tiền hay đã quá vãng như: Thầy Tổ, Mẹ Cha, Quý Thầy Cô, người thân, bạn bè, (Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Gia Bảo, Nguyễn Ngọc Trung Ái, Chung Thiện Hùng, Vi Nhật Mai, Chung Cát Huy, Chung Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Trung Chinh, Lưu Thị Ngọc Dung, Lê Thị Kiều Hạnh ở Úc, Lương Minh Hương ở Mỹ (Lisa Lương), Ngọc Khanh, Ngọc Hiền, Phước Hà, Thanh Trúc; (đặc biệt là bạn Võ Thị Phượng sn 1964=Lê Thị Bích Phượng sn 1965 đã quá vãng), nhóm Thắm Tình Bạn Đạo, Phật tử trong và ngoài nước, các chiến sĩ trận vong vì Đạo pháp và Dân tộc. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người chúng con, chư thiên ở tại Tổ đình Bửu Quang, chư Thiên ở trong nhà chúng con, chư Thiên trong tỉnh, thành, chư Thiên trong nước, chư Thiên ngoài nước và toàn thế giới, chư Thiên trên mặt đất, chư Thiên ở cội cây, chư Thiên ở trên hư không; Tứ Ðại Thiên Vương: đức vua Dhataraṭṭha, đức vua Viruḷhaka, đức vua Virūpakkha, đức vua Kuvera cùng tất cả chư Thiên trong cõi Tứ Ðại Thiên Vương.
Ðức Sakka cùng tất cả chư thiên trong cõi Tam Thập Tam Thiên.
Ðức Suyāma cùng tất cả chư thiên trong cõi Dạ Ma Thiên.
Ðức Santussita cùng tất cả chư thiên trong cõi Ðâu Xuất Đà Thiên.
Ðức Sunimmita cùng tất cả chư thiên trong cõi Hoá Lạc Thiên.
Ðức Paranimmita cùng tất cả chư thiên trong cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. Chư Thiên hộ pháp, các chúng sanh trong 4 cảnh khổ và 10 phương pháp giới v.v…. Xin quý vị chư thiên, chúng sanh hoan hỉ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của chúng con đồng nhau cả thảy, làm cho tăng thêm sự an lạc, giải thoát mọi cảnh khổ. ! Mong cho tất cả đều được sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh, được sự tấn hoá, sự lợi ích, sự bình an lâu dài”.
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
“Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh tật, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ; đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ; đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc” (1).
HỒI HƯỚNG CHIA PHƯỚC.

Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc – trầm luân.
Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên thành tựu được Niết bàn.
Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất cả sanh linh.🌿
Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều cả thảy.🌿
BUDDHA SASANAM CIRAM TITTHATU
NGUYỆN CHO PHẬT PHÁP TRƯỜNG TỒN
Sādhu Sādhu Sādhu!!!

Tài liệu tham khảo

1. Theravada, Phật giáo Nguyên thủy, Kinh tụng Phật giáo Nguyên thủy, Kinh Từ Bi Nguyện – Pali METTAPHARANAM, Nxb Tôn giáo 2015, tr 17.

Thực hiện: Ths Nguyễn Ngọc Hùng (Kusalapacchā). Sài Gòn, ngày 24-2-2020, 9g04 pm, (GMT + 7).

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here