Trực tiếp | Lễ An Vị Tượng Phật A DI ĐÀ” tại chùa Long Khánh -Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình

1
16NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Chùa Long Khánh, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một ngôi cổ tự thuộc SƠN MÔN TỔ ĐÌNH CHÙA KEO. Đây là một ngôi cổ tự có bề dày về lịch sử, đến nay đã trải qua nhiều thế hệ TRỤ TRÌ, đặc biệt Sư Thầy Thích Đàm Hoài – Trụ trì Chùa Long Khánh hiện tại đã được sự ủng hộ tạo điều kiện của các cấp GHPGVN và sự đồng thuận cho phép của Chính quyền, Mặt trận các cấp đặc biệt sự phát bồ đề tâm ủng hộ tịnh tài tịnh vật của tín đồ Phật tử gần xa cho nên Chùa Long Khánh đã trở thành nơi hội tụ tâm linh cũng như là nơi gìn giữ, duy trì nét đẹp phong tục tập quán của địa phương. Đại lễ Cung rước tôn tượng Phật A DI ĐÀ hôm nay thể hiện sự đoàn kết chung lòng của mọi tầng lớp tín đồ Phật tử nhân dân địa phương và du khách thập phương gần xa. Thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ chứng minh, Chư Long Thiên Hộ Pháp chứng giám lòng thành phù hộ cho Quốc Thái Dân An, Phong Hòa Vũ Thuận, nhân dân an lạc. Nam mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here