Từ vựng tiếng Anh chủ đề: kỳ nghỉ và du lịch – Travel and holiday: IELTS English Vocabulary

0Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Du lịch. Kỳ nghỉ. Travel. Holiday. Học IELTS Vocabulary thông dụng, cơ bản. Giao tiếp hàng ngày.
Học Tiếng Anh – Learn English.

Top 9 Videos:

1. Các từ để hỏi trong tiếng anh Who, Whom, Whose, Where, When, Why, How, What, Which?

2. Các hoạt động hàng ngày – Daily / Everyday activities.

3. Phân biệt both / both of / both… and, either / either of / either… or / not… either, neither / neither of / neither… nor, so.

4. 50 Tính từ có giới từ đi kèm – 50 Adjective + Preposition combinations

5. 65 Từ vựng tiếng Anh thông dụng về bóng đá.

6. Đai từ nhân xưng trong tiếng Anh – Personal Pronouns in English. (Subject, Object – Chủ ngữ, Tân ngữ).

7. Những mẫu câu hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh. Asking for and giving directions.

8. Taking a telephone reservation – Nhận đặt bàn qua điện thoại.

9. Phân biệt For, Since, Just, Aleady and Yet

→ Facebook:

→ More videos:

#Kỳnghỉ #Dulịch #TừvựngtiếngAnh #HọcTiếngAnh #LearnEnglish #TiếngAnh #EnglishVocabulary #Travel #Holiday #TravelandHoliday #tiếnganhchodulịch #tiếngAnhdulịch

Nguồn: https://offkilterbike.com

Xem thêm bài viết khác: https://offkilterbike.com/du-lich/

Leave A Reply

Your email address will not be published.